Likvidácia starého nábytku

Likvidácia starého nábytku

V prípade záujmu je možné túto službu dohodnúť priamo na predajni. Budeme radi, keď nás na túto skutočnosť upozorníte už pri objednaní tovaru - predídeme tým zbytočným časovým oneskoreniam pri plánovaní a reailzaci rozvozov. Starú sedaciu súpravu je totiž potrebné odviezť na zberný dvor v mieste Vášho bydliska - dôležité je vopred zistiť, jsetli bude dvor v deň dovozu otvorený. Vaša prítomnosť (občiansky preukaz sebou) je pri skladaní staré sedačky nutná.

Poplatok za odvoz na recyklačné skládku je 500 Kč.
Netýka sa prípadného znešené z poschodia - alebo niekoľkých poschodí.

Tu si prosím nájdite najbližší zberný dvor