Naďa Urbánková

Naďa Urbánková

SOFALAND s.r.o. vlastní, financuje a spravuje oficiální webové stránky Nadi Urbánkové: www.nada-urbankova.cz . Podíleli jsme se na digitalizaci fotografií z různých období její umělcké kariéry  - například z éry v divadle Jiřího Suchého SEMAFOR, z účinkování s Country Beatem Jiřího Brabce, z filmu, z divadel, z různých spoločenských událostí ale ze soukromého života.